Wetsvoorstel ingroeiquotum en streefcijfers

Wetsvoorstel ingroeiquotum en streefcijfers

Is Diversiteit aan de top niet de normaalste zaak? Nee, helaas niet. In het Nederlandse bedrijfsleven zien we dat dit nog niet het geval is. De top bestaat vooral uit witte mannen. Hier moet verandering in komen. Dit zorgt niet alleen voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het bedrijfsleven, ook de organisatie heeft hier voordeel van. 

Op 11 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor invoering van een ingroeiquotum en streefcijfers voor meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven.

Waar bestaat het wetsvoorstel uit? 

Ten eerste wordt een quotum ingevoerd van minimaal een derde vrouwen en mannen in de raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen. Het ingroeiquotum gaat gelden voor nieuwe benoemingen van commissarissen bij beursvennootschappen.

Daarnaast worden grote vennootschappen verplicht passende en ambitieuze streefcijfers op te stellen en jaarlijks te rapporteren over de voortgang. Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan het SER advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling.’ Het wetsvoorstel wordt nu voor behandeling aan de Eerste Kamer verzonden

bron: rijksoverheid.nl

Waarom een ingroeiquotum en geen vrouwenquotum?

Om genderdiversiteit te bevorderen adviseert de SER in zijn advies ‘Diversiteit in de top, tijd voor versnelling’ geen alomvattend vrouwenquotum maar een ‘ingroeiquotum’ voor de raad van commissarissen (RvC’s) van de 100 beursgenoteerde bedrijven. Dit betekent dat de RVC’s in deze bedrijven moeten toegroeien naar 30 procent vrouwen. Op dit moment worden slechts 18,4 procent van de plekken in RVC’s door vrouwen bekleed. 

Alle bijna 5.000 grote vennootschappen moeten daarnaast zelf ambitieuze streefcijfers en actieplannen opstellen. Voor hen geldt geen verplicht quotum, maar blijft ruimte voor maatwerk en eigenaarschap.

bron: ser.nl

Deel dit bericht

Terug naar het overzicht