Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen?

Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen?

In een ontwikkeld en modern land als die van ons verwacht je niet dat vrouwen gemiddeld 15% minder verdienen per uur. De loonkloof bestaat en is dichterbij dan je denkt! 

Hoe meer je erbij stilstaat, des te vreemder het is. Om het te visualiseren; stel dat vrouwen op de werkvloer 15% minder hun zegje mogen doen. Of dat ze 15% minder tijd hebben om hetzelfde werk te doen als de mannelijke collega’s. Dat is toch raar? Hoe kan het dan dat we ons er nog niet druk genoeg om maken?  Een te groot deel van het bedrijfsleven lijkt deze loonkloof niet storend genoeg te vinden om er iets aan de veranderen. 

 

Waar is die 15% op gebaseerd?

Dit percentage wordt berekend door te kijken naar het verschil in het gemiddelde bruto uurloon van in loondienst werkende vrouwen en het gemiddelde uurloon van in loondienst werkende mannen (bron:CBS). Op een heel werkend leven (ongeveer 40 jaar) lopen vrouwen door de loonkloof zo’n €300.000,- mis. Daar ben je zeker even stil van.

Stel je eens voor: Een man kan stoppen met werken in november, een vrouw moet doorwerken tot het einde van het jaar om hetzelfde te verdienen. Dat is het gevolg van de loonkloof van 15%.

Welke factoren spelen een rol in de loonkloof

Er zijn een aantal factoren die een rol spelen, denk dan bijvoorbeeld aan opleidingsniveau, de sector, loopbaanonderbreking en of iemand een leidinggevende functie heeft of niet. Als je rekening houdt met al deze factoren, blijft er nog wel een loonkloof over van zo’n 6%. Dit wordt de ‘onverklaarbare loonkloof’, genoemd, waarvan een deel hoogstwaarschijnlijk met (onbewuste) discriminatie te maken heeft: vrouwen verdienen dan minder dan mannen voor precies hetzelfde werk. Ondanks het te verklaren deel is het belangrijk dat we de hele loonkloof (dus de hele 15%) dichten.

Vrouwen vinden onderhandelen lastig

Het is niet dat vrouwen minder onderhandelen dan mannen, maar wel zo dat onderhandelen door vrouwen minder beloond wordt. In onderhandelingen leiden ‘mannelijke eigenschappen’ als lef, risico en assertiviteit, bij mannen vaak tot een hoger loon en een betere carrière. Tegelijkertijd zien je dat vrouwen die zich dit gedrag eigen maken daar soms nadelige gevolgen van ondervinden omdat het niet past bij het gedrag dat mensen (onbewust) van haar verwachten. Wie niet bijdehand genoeg is kan naar een hoger loon fluiten, maar wie zich als vrouw ‘te mannelijk’ opstelt wordt vaak gezien als een koud en soms zelfs harteloos. (www.womeninc.nl)

Je bent als vrouw ‘gedoemd als je het doet, of gedoemd als je het niet doet’, zeg maar.

Leeftijd

Het beloningsverschil tussen vrouwen en mannen wordt groter met de leeftijd. Vooral bij de overheid is tussen 2008 en 2012 de verandering in de loonkloof tussen vrouwen en mannen zichtbaar. Over alle leeftijden heen lijken vrouwen bij de overheid bezig te zijn met een inhaalslag. In 2008 verdiende een 50-jarige vrouw bij de overheid gemiddeld nog 20% minder dan een mannelijke collega van 50 jaar. In 2012 was dit loonverschil nog maar 8%. Deze inhaalslag groeit minder snel in het bedrijfsleven (bron: CBS)

 

Parttime/Fulltime

Je zal het vast gehoord hebben: “als vrouwen meer willen verdienen en hogerop willen komen, moeten ze ook fulltime gaan werken!” Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Ten eerste zijn voltijd functies niet altijd beschikbaar. Zo zijn er heel veel vrouwen werkzaam in de zorg en het onderwijs, waar vooral parttime banen worden aangeboden.

Hiernaast nemen vrouwen over het algemeen nog steeds het overgrote deel van de zorgtaken en huishoudzaken op zich. Niet voor iedereen is kinderopvang een optie, en voor vaders zijn niet altijd de mogelijkheden om minder te gaan werken. Daar komt nog eens bovenop dat er in Nederland helaas nog een groot vooroordeel ligt op zowel fulltime werkende moeders als op parttime of niet werkende vaders.

 

Beloningsverschillen in verschillende branches 

De verdeling van beroepen binnen sectoren hangt ook weer samen met beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen. Het verschil is niet alleen zichtbaar tussen, maar ook binnen sectoren. Zo zijn beroepen op het terrein van haarverzorging, administratief werk en verpleging nog altijd typische vrouwenberoepen.

 

 

Van woorden naar daden

Wij vinden: doe je hetzelfde werk, dan moet je daar ook hetzelfde voor betaald krijgen. Dus moeten we de lonen gelijktrekken.

  • Gelijk loon voor gelijkwaardig werk;
  • Echte banen voor vrouwen, met zekerheid, kwaliteit en koopkracht;
  • Gelijke rechten voor mannen en vrouwen om werk en zorg te combineren. Dus: betaald ouderschapsverlof en goede, toegankelijke kinderopvangvoorzieningen;
  • Respect! Vrouwenberoepen zijn niet minder waard dan mannenberoepen en moeten evengoed worden betaald;
  • Meer evenwicht vrouw/man in medewerkersbestand. Met voldoende werkuren, een leefbaar loon én in leidinggevende functies.

bron: www.fnv.nl

Wet Gelijke Beloning

De Wet Gelijke Beloning werd op 1 maart 1980 ingevoerd. Sinds dat moment is het bij wet verboden om mannen en vrouwen voor hetzelfde werk verschillend te belonen. Uit onderzoek blijkt dat 44% van de werkgevers hier niet van op de hoogte is (Motivaction, 2018).

Er moet strengere wetgeving komen, die bedrijven verplicht mannen en vrouwen gelijk te belonen voor gelijkwaardig werk, niet alleen strengere wetgeving, maar ook toezicht op het navolgen van de wet.

Wat ga jij doen om de gap te dichten?

Madhu Mathoera, verbinder bij BE(E) top of mind

Madhu & Diversiteit

 

Deel dit bericht

Terug naar het overzicht