Workshop Managing uncounsious bias

We zijn allemaal biased, alleen zijn we ons er niet van bewust. Bias is een onbewust vooroordeel (ook wel unconscious bias) die iedereen heeft. Bij elk persoon kan dit anders zijn. Deze onbewuste vooroordeel kan bijvoorbeeld ontstaan zijn door je leefomgeving, je  opvoeding, normen en waarden die je hebt meegekregen en de vrienden die je hebt. 

Doordat we zoveel keuzes op een dag maken, worden de meeste van deze keuzes vrijwel automatisch gemaakt. Stoppen bij een rood stoplicht, of je hand wegtrekken als je je verbrand, dit gaat allemaal automatisch. Keuzes worden ook gemaakt op basis van aannames die je hebt. Dit kunnen aannames zijn over bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, afkomst, naam, opleiding en achtergrond.

Het gevolg van uncounsious bias

Mede door de globalisering krijgen we de kans om samen te werken, er wordt verwacht dat we sneller besluiten nemen om als organisatie relevant te blijven maar ook de concurrent voor te blijven. 

Unconscious bias heeft een impact op diversiteit en hoe keuzes in een bedrijf genomen worden. Door bewust te zijn van jouw bias kan je hier invloed op uitoefenen. Het gevolg hiervan is het reduceren van de bias wat er voor zorgt dat je in staat bent om betere, meer objectieve, keuzes te maken.

 

Aan de slag met de unconscious bias

We leven in een tijd waarin we worden aangemoedigd om anders te denken, om innovatief te zijn en snel besluiten te nemen. Steeds meer worden onze onbewuste vooroordelen gechallenged op intenties voor het creëren van een diverse en inclusieve werkomgeving. Door het begrijpen van de onbewuste voorkeuren, kan je de volledige controle nemen over (bedrijfs)besluiten. En de potentie van diversiteit en een inclusieve werkomgeving omarmen. 

Wanneer je binnen de organisatie aan de slag wilt gaan met diversiteit, dan is het belangrijk om aan de slag te gaan met de unconscious bias. Wanneer medewerkers bewust zijn van hun bias, kunnen ze er ook voor zorgen dat dit de impact op besluitvorming minimaal beïnvloedt.

De workshop

Samen gaan we op een proactieve manier aan de slag met unconscious bias.  
Tijdens de workshop gaan we dieper in op de volgende onderwerpen:

  • Het achterhalen wat de unconscious bias is.
  • De impact van bias in jouw besluitvorming.
  • Unconscious bias minimaliseren in besluitvorming.
  • Unconscious bias en het gedrag op de werkvloer.
  • Verminderen van Bias door aanpassingen in processen & systemen.
  • Doelen stellen (lange & korte termijn) en meetbaar maken van impact Unconscious bias.

Aan de slag!

Dit doen we door :

  • Bias-test die inzicht geeft in de onbewuste persoonlijke vooroordelen.
  • 40% theorie en 60% praktijk.
  • Aan de slag met gerichte oefeningen en opdrachten.
  • Een Unconscious Bias spel die je kan meenemen.

Na de training heb je inzicht in jouw unconscious bias en hoe je hier in de praktijk mee om kan gaan. Deze training is voor medewerkers, managers en teams.Voor iedereen die besluiten neemt en onderdeel is van een inclusieve organisatie. Deze training kan ook ingezet worden als onderdeel van een diversiteitsprogramma. 

Investering

De workshop is interactief, persoonlijk, praktisch en soms ook confronterend. Naast de theorie wordt er intensief gewerkt aan de hand van gerichte opdrachten en oefeningen.  Heb jij interesse in een workshop voor jouw organisatie? Neem dan contact met op met Shanti Partapsing voor de mogelijkheden en de investering.