Managing unconscious bias

Unconscious bias: wat is het?

Hoewel we het dikwijls niet in de gaten hebben, hebben we allemaal onbewuste vooroordelen. Unconscious bias noemen we dat. Deze vooroordelen ontstaan onder meer door je leefomgeving, je opvoeding, de normen en waarden die je hebt meegekregen, je vrienden, et cetera.

Onbewuste voordelen spelen een belangrijke rol in de keuzes die we maken. Veel keuzes maken we op de automatische piloot. Denk aan stoppen voor een rood stoplicht of je hand wegtrekken voor iets dat heel warm is. Ook in de keuzes die je maakt als ouder, als partner of in je werkrol spelen onbewuste aannames – bijvoorbeeld over geslacht, leeftijd, afkomst, naam, opleiding en achtergrond – een sleutelrol.

Unconscious bias: de gevolgen

De globalisering stelt steeds hogere eisen aan organisaties. Zij moeten samenwerken en snel schakelen, om relevant te blijven en de concurrentie voor te blijven. Unconscious biases hebben echter grote impact op de diversiteit binnen een bedrijf en op de manier waarop keuzes worden gemaakt. Als een organisatie zich bewust is van zijn bias, kunnen deze zaken worden beïnvloed en veranderd. Weet je onbewuste vooroordelen te reduceren, dan ben je in staat om betere en meer objectieve keuzes te maken.

Unconscious bias: aan de slag

De huidige tijd moedigt ons aan om anders te denken, innovatief te zijn en snel besluiten te nemen. We willen een diverse en inclusieve werkomgeving creëren. Maar om dat voor elkaar te krijgen, moeten onze onbewuste vooroordelen wel aansluiten bij deze doelen. Door inzicht te krijgen in je onbewuste voorkeuren, neem je de controle over de (bedrijfs)besluiten. En kun je de potentie van een diverse en inclusieve werkomgeving maximaal benutten. 

Ga je binnen je organisatie aan de slag met diversiteit en inclusie, dan is het cruciaal dat je unconscious bias hier ook in meeneemt. Als medewerkers zich bewust zijn van hun bias, kunnen ze er namelijk ook voor zorgen dat de onbewuste vooroordelen niet of nauwelijks een rol spelen in de besluitvorming. 

Samen aan de slag!

Samen aan de slag!

In een speciale workshop gaan we op een proactieve manier aan de slag met unconscious bias. De workshop is interactief, persoonlijk, praktisch en soms ook confronterend. Je krijgt inzicht in jouw onbewuste vooroordelen en hoe je hier in de praktijk mee om kunt gaan. 

Tijdens deze workshop gaan we dieper in op de volgende onderwerpen:

  • Wat is unconscious bias?
  • De impact van unconscious bias in jouw besluitvorming.
  • Het minimaliseren van unconscious bias in de besluitvorming.
  • Unconscious bias in relatie tot het gedrag op de werkvloer.
  • Verminderen van unconscious bias door het aanpassen van processen en systemen.
  • Korte- en langetermijndoelen stellen en het in kaart brengen van de impact van unconscious bias.

We maken een en ander onder meer inzichtelijk met behulp van een bias-test, die de onbewust persoonlijke vooroordelen boven tafel brengt. De workshop bestaat slechts voor veertig procent uit theorie; de nadruk ligt op praktijkoefeningen en -opdrachten. Ook werken we met een unconscious bias-spel.

 

Aan de slag!

De training is bedoeld voor medewerkers, managers en teams. Eigenlijk voor iedereen die besluiten neemt en onderdeel is van een inclusieve organisatie. De training kan ook worden ingezet als onderdeel van een diversiteitsprogramma.

Heb jij interesse in een workshop voor jouw organisatie? Neem contact op voor de mogelijkheden.