6. Meten is weten

6. Meten is weten

Steeds meer organisaties (h)erkennen de effecten van diversiteit & inclusie op de werkvloer, tegelijkertijd hebben ze er moeite mee om aan de slag te gaan met concrete acties om diversiteit & inclusie onderdeel van het DNA te maken van de organisatie.

Wanneer doen we het goed?

Diversiteit gaat over cijfers, inclusie over hoe we diversiteit kunnen verbinden en samen laten werken in de organisatie. Wil je vanuit diversiteit werken naar inclusie dan is het belangrijk om inzicht te hebben in de cijfers. Met dit inzicht kan je (bij)sturen op resultaten.

Diversiteit en inclusie binnen organisaties vraagt om focus en commitment. Van beleid tot uitvoering en van de top tot en met de klant / gebruiker. De doorvertaling van de juiste mindset naar gedrag, vaardigheden & in processen / systemen is hier een essentieel onderdeel van. Denk dan bijvoorbeeld aan leiderschap, communicatie en besluitvorming.

Wanneer er geen meetbare doelstellingen worden geformuleerd voor diversiteit & inclusie blijft het effect een onderbuikgevoel. Voordat je gaat meten, wil je natuurlijk wel weten waarom je dit wilt meten, hoe je dit wilt gaan meten en welke ambitie je hebt. Een manier om dit te doen is door KPI’s (key performance indicator) te gebruiken. Vooraf bepaal je welke D&I indicatoren je wil behalen en in welke periode. Een belangrijke element van een KPI is dat het meetbaar is. Want alleen als je kan meten (zowel kwalitatief als kwantitatief) weet je wat de huidige situatie is en welke uitdaging er voor het team, de afdeling of organisatie is om de KPI’s te behalen.

Meten diversiteit

De juiste intentie, maar ook het juiste effect?

Naast de juiste mindset en het identificeren van de blinde vlekken (ook wel unconscious bias), helpen doelstellingen om organisaties & medewerkers te committeren aan diversiteit en inclusie. KPI’s geven focus aan de strategische en de operationele verbeteringen en creëren een analytische basis om besluiten te maken en om focus aan te brengen. Niet alleen op de KPI die achterblijft, maar ook op de KPI’s die je wilt verbeteren.

Door het verkregen inzicht weet je of de organisatie op koers ligt en of de acties uit het diversiteitsbeleid/programma het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Een diversiteitsbeleid is niet alleen een papieren document, of digitaal ;). Het is iets wat moet gaan leven op alle lagen van de organisatie. Juist daarom is meten en (bij)sturen erg belangrijk, zodat je diversiteit & inclusie onderdeel kan maken van het DNA van de organisatie. Diversiteit en inclusie is van én voor iedereen binnen de organisatie.

 

Wat kan je meten?

Een aantal voorbeelden:

  • De samenstelling van het huidige medewerkersbestand >> gender, opleidingsniveau, achtergrond, leeftijd, etc.
  • In-, door- en uitstroom
  • Medewerkersbetrokkenheid >> Als organisatie en in teams.
  • Cultuur van de organisatie >> Hoe ervaren medewerkers de cultuur van een organisatie.
  • Salaris & benefits >> Verschil in salaris tussen onder andere gender, leeftijd, opleidingsniveau, etc.

Meten diversiteit

Hoofdstuk afronden

Zodra je het hoofdstuk hebt afgerond kun je dat hieronder aangeven.
Je krijgt dan direct toegang tot het volgende hoofdstuk