4. Van diversiteit naar inclusie

4. Van diversiteit naar inclusie

Er is een verschuiving gaande van moeten naar willen, de #BLM (Black Lives Matter) beweging heeft deze discussie aangescherpt. In de maatschappij gaat de discussie vooral over racisme en discriminatie, binnen organisaties gaat het over de verschillen die iedereen meeneemt. Maar ook over het ontbreken van gelijke kansen en Inclusie binnen organisaties in Nederland.

Ondanks dat steeds meer organisaties overtuigd zijn van de kracht van Diversiteit, en niet achter willen en kunnen bijven, staat het onderwerp nog niet overal op de agenda. Nog te vaak zijn het losse projecten of initiatieven die opgepakt moeten worden, het duurzame karakter ontbreekt en hiermee ook de mogelijkheid om impact kunnen maken. Zowel op korte, als lange termijn.

 

Wat komt er eerst?

Voordat je kan werken aan inclusie, zal er erkend moeten worden dat er verschillen zijn. Door de verschillen te erkennen en zichtbaar te maken kan er gewerkt worden aan Inclusie. Inclusie kan pas wanneer je diversiteit kan omarmen. Diversiteit gaat over het in dienst nemen van mensen die verschillend zijn op verschillende indicatoren, zoals leeftijd, geslacht, culturele identiteit, competenties & talenten.  

Inclusie gaat een stap verder. Het gaat om het waarderen van de verschillen die iedereen meebrengt en het creëren van (werk)culturen die een gevoel van verbondenheid (en psychologische veiligheid) mogelijk maken zodat medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Bij Inclusie is iedereen welkom, maar zijn er wel kaders over hoe we met elkaar omgaan en welk gedrag hierbij past. 

 

Een inclusieve werkcultuur

Bij een inclusieve werkcultuur voel je je onderdeel van de organisaties. Je voelt je gewaardeerd voor wie je bent en hebt het commitment van de organisatie om het beste uit je kunnen te halen vanuit de diversiteit die je meebrengt. Een diverse en inclusieve organisatie draagt bij aan een hogere medewerkerstevredenheid. Het is een plek waar medewerkers zichzelf kunnen zijn.

Diversiteit vraagt om een inclusieve werkomgeving. Om Diversiteit te laten slagen, is er eenInclusieve cultuur nodig. Wil je de stap maken van Diversiteit naar Inclusie? Dan is Equality een belangrijke schakel. Bij equality gaat het erom dat iedereen gelijke kansen krijgt.

 

Diversity - Equality - Inclusion-2

Hoofdstuk afronden

Zodra je het hoofdstuk hebt afgerond kun je dat hieronder aangeven.
Je krijgt dan direct toegang tot het volgende hoofdstuk