Privacy Statement

BE(E) Top of Mind, onderdeel van BE(E) Consultancy, gevestigd aan Louis Couperusplein 2, 2514 HP Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BE(E) Top of Mind verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BE(E) Top of Mind bewaart je persoonsgegevens tot je je hiervoor afmeld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BE(E) Top of Mind verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor de uitvoering van een overeengekomen samenwerking / overeenkomst
  • Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
  • Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
  • Voor het afhandelen van jouw betaling
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Verzenden van onze nieuwsbrief of uitnodigingen voor klantevents

Geautomatiseerde besluitvorming
BE(E) Top of Mind neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker BE(E) Top of Mind) tussen zit. Delen van persoonsgegevens met derden BE(E) Top of Mind verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BE(E) Top of Mind neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk daarbij aan: het beveiligen van onze laptops/computers, beveiligen van onze servers, gebruik van wachtwoorden op bestanden waar persoonsgegevens in te zien zijn en het regelmatig aanpassen van wachtwoorden.

www.beetopofmind.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@beetopofmind.nl

Website-gebruik
Wij verzamelen op onze website geen persoonsgegevens, tenzij deze vrijwillig aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld via een formulier, e-mail of bij aankoop van een programma. Alle door jouw verstrekte informatie wordt door ons op veilige en vertrouwelijke wijze behandeld. Via de website gegenereerde persoonsgegevens worden door ons niet verkocht of verhuurd aan derden. Je kunt je gegevens inzien en/of laten verwijderen door een e-mailbericht te zenden aan BE(E) Top of Mind met het verzoek hiertoe.
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Jouw bedrijfsnaam en Kvk wordt 7 jaar bewaard (belastingwetgeving).
  • Jouw telefoonnummer en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt wordt 1 jaar na afronding van de overeenkomst bewaard
  • Jouw IP-adres wordt tot 2 jaar na de websitebezoek bewaard
  • Jouw e-mailadres wordt bewaard zolang je staat ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Wij verwerken je persoonsgegevens om schriftelijk (per e-mail) of telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt door middel van het invullen van een formulier.

Copyright & auteursrechten
BE(E) Top of Mind bezit het copyright van haar sites, rapportages en publicaties. Publicatie of gebruik anderszins is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van rechthebbende.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies
De website van BE(E) Top of Mind maakt geen gebruik van cookies.

Wijzigingen Privacy Statement
De tekst van dit privacystatement kan door BE(E) Top of Mind worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen. Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt je een email sturen naar info@beetopofmind.nl. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die (in de toekomst) via links op deze website kunnen worden bezocht.