Leergang De inclusieve organisatie

Diversiteit is geen trend, het is mindset. Het gaat over hoe we naar elkaar, de organisatie én de wereld kijken.
Diversiteit heeft de kracht om mensen te verbinden én bij elkaar te brengen, maar ook om resultaten 
te realiseren zoals het verhogen van de winst, meer innovatie door verschillende invalshoeken en het productiever maken van een team.  De noodzaak en intentie wordt steeds groter om (nog meer) Diversiteit & Inclusie te creëren in het bedrijfsleven. De uitdaging voor veel organisaties, managementteams, managers, HR-afdelingen en medewerkers ligt op het gebied van de juiste kennis en de doorvertaling van de theorie naar de praktijk. Maar waar, hoe & wanneer start je? Hoe kan je de volgende stap nemen? En op welke wijze kan je de ambities van de organisatie omzetten naar concrete acties? Speciaal voor organisaties die ambities willen omzetten naar concrete acties of Diversiteit & Inclusie verder willen door ontwikkelen heb ik de leergang Diversiteit & Inclusie op de werkvloer ontwikkeld.

De leergang is opgebouwd vanuit de verschillende fasen van het BE(E) D&I DNA model. Vanuit de fase Mindset, Gedrag, Vaardigheden en DEI in het DNA worden thema’s behandeld die centraal staan om te kunnen werken aan een inclusieve organisatie.

De leergang bestaat uit 7 modules en een opdracht. Deze opzet zorgt ervoor dat je de leergang goed kunt combineren met een baan. Tijdens de online modules / bijeenkomsten gaan we dieper in op de verschillende fasen van het D&I DNA model en de thema’s hierbinnen. Door het combineren van de theorie met de werkvloer, kan je direct aan de slag met de kennis, onderzoeken, vaardigheden en aangereikte tools. 

De inclusieve organisatie

Voor wie is deze leergang interessant? 

Wil jij voor jouw organisatie antwoorden op de volgende vragen?

  • Hoe kan mijn organisatie werken aan een inclusieve organisatiecultuur?
  • Op welke wijze kunnen managers vorm geven aan inclusief leiderschap?
  • Welke doelen passen bij een diversiteitsbeleid?
  • Hoe kunnen we inclusief werven & selecteren?
  • Wat is de impact van unconscious bias op besluiten die worden genomen?
  • Al gestart met Diversiteit & Inclusie als thema? Hoe kan je dit continue door bijven ontwikkelen?

Dan is deze leergang interessant voor jou!

Planning & Locatie

Vrijdag 30 september 2022 
Diversiteit, Equity, Equality, Inclusie & Belonging
Locatie: Online // Tijd: 9.30 – 12.30

Donderdag 6 oktober 2022
Het effect van unconscious bias in organisaties
Inclusief leiderschap
Inclusief werven en selecteren 
Locatie: Van der Valk in Nootdorp // Tijd: 9.30 – 17.00

Donderdag 13 oktober 2022
Inclusieve marketing, communicatie en dienstverlening
Sturen op Diversiteit & Inclusie
Locatie: Van der Valk in Nootdorp // Tijd: 9.30 – 17.00

Vrijdag 14 oktober 2022
Sturen op Diversiteit & Inclusie
Businesscase
Locatie: Van der Valk in Nootdorp // Tijd: 9.30 – 17.00 

Vrijdag 11 november 2022
Terugkomdag  
Inspiratie /  presentatie plannen
Locatie: nntb // Tijd: 13.00 – 17.00

Investering

De investering van de leergang is € 2.195 per deelnemer, dit is exclusief BTW en inclusief literatuur en lunch (6, 13 en 14 oktober).

Na afronding van de leergang ontvang je een certificaat.

Ben je enthousiast maar heb je nog vragen? Ik beantwoord ze graag. Stuur me een mail via madhu@beetopofmind.nl.

Voor organisaties is het mogelijk om deze leergang in-company aan te bieden. Wil je weten wat de mogelijkheden hiervoor zijn? Stuur me dan een mail via madhu@beetopofmind.nl.