Leergang Diversiteit & Inclusie op de werkvloer

Diversiteit is geen trend, het is mindset. Het gaat over hoe we naar elkaar, de organisatie én de wereld kijken.
Diversiteit heeft de kracht om mensen te verbinden én bij elkaar te brengen, maar ook om resultaten 
te realiseren zoals het verhogen van de winst, meer innovatie door verschillende invalshoeken en het productiever maken van een team.  De noodzaak en intentie wordt steeds groter om (nog meer) Diversiteit & Inclusie te creëren in het bedrijfsleven. De uitdaging voor veel organisaties, managementteams, managers, HR-afdelingen en medewerkers ligt op het gebied van de juiste kennis en de doorvertaling van de theorie naar de praktijk. Maar waar, hoe & wanneer start je? Hoe kan je de volgende stap nemen? En op welke wijze kan je de ambities van de organisatie omzetten naar concrete acties? Speciaal voor organisaties die ambities willen omzetten naar concrete acties of Diversiteit & Inclusie verder willen door ontwikkelen heb ik de leergang Diversiteit & Inclusie op de werkvloer ontwikkeld.

De leergang is opgebouwd vanuit de verschillende fasen van het BE(E) D&I DNA model. Vanuit de fase Mindset, Gedrag, Vaardigheden en D&I in het DNA worden thema’s behandeld die centraal staan om te kunnen werken aan een inclusieve organisatie.

De leergang Diversiteit & Inclusie bestaat uit 7 modules en een opdracht. Deze opzet zorgt ervoor dat je de leergang goed kunt combineren met een baan. Tijdens de online modules / bijeenkomsten gaan we dieper in op de verschillende fasen van het D&I DNA model en de thema’s hierbinnen. Door het combineren van de theorie met de werkvloer, kan je direct aan de slag met de kennis, onderzoeken, vaardigheden en aangereikte tools. 

Voor wie is deze leergang interessant? 

Wil jij voor jouw organisatie antwoorden op de volgende vragen?

  • Hoe kan mijn organisatie werken aan een inclusieve organisatiecultuur?
  • Op welke wijze kunnen managers vorm geven aan inclusief leiderschap?
  • Welke doelen passen bij een diversiteitsbeleid?
  • Hoe kunnen we inclusief werven & selecteren?
  • Wat is de impact van unconscious bias op besluiten die worden genomen?
  • Al gestart met Diversiteit & Inclusie als thema? Hoe kan je dit continue door bijven ontwikkelen?

Dan is deze leergang interessant voor jou!

Planning & Locatie

De leergang Diversiteit & Inclusie op de werkvloer zal online plaatsvinden via Zoom.

3 september 2021 – thema Mindset
09.30 – 12.00   Diversiteit, Equity, Equality, Inclusie & Belonging
13.00 – 15.30    Diversiteit & Inclusie op de werkvloer

10 september 2021- thema Gedrag
09.30 – 12.00   Het effect van unconscious bias in organisaties
13.00 – 15.30    Inclusief leiderschap

1 oktober 2021 – thema Vaardigheden
09.30 – 12.00   Inclusieve marketing & communicatie
13.00 – 15.30    Arbeidsmarktcommunicatie

8 oktober 2021 – thema Diversiteit & Inclusie in het DNA van de organisatie
09.30 – 12.00   Sturen op Diversiteit & Inclusie
13.00 – 15.30    Presentatie opdracht Diversiteit & Inclusie

Investering

De investering van de leergang is € 1.450 per deelnemer, dit is inclusief literatuur en exclusief BTW. Na afronding van de leergang ontvang je een certificaat.

Ben je enthousiast maar heb je nog vragen? Ik beantwoord ze graag. Stuur me een mail via madhu@beetopofmind.nl.

Voor organisaties is het mogelijk om deze leergang in-company aan te bieden. Wil je weten wat de mogelijkheden hiervoor zijn? Stuur me dan een mail via madhu@beetopofmind.nl.