Inclusief leiderschap in de praktijk

Inclusief leiderschap in de praktijk

Inclusief leiderschap is dé leiderschapsstijl die in de 21e eeuw nodig is én waar behoefte aan is. Leiderschap die een inclusieve cultuur kan creëren en waarborgen en die medewerkers de mogelijkheden geeft om de volle talenten te benutten en zichzelf te zijn op de werkvloer. Leiderschap waarbij de individuele talenten van de medewerkers, en de doorontwikkeling hiervan, centraal staan.

Het blijven hervinden van de waarde

We maken makkelijker connecties met mensen in en buiten Nederland, halen onze kennis en inzichten uit het buitenland en kopen steeds meer over onze landsgrenzen. Niet alleen de wereld verandert, kijken we dichter bij huis dan zien we dat onze manier van werken in korte tijd is veranderd. Zo zijn we vanaf 13 maart jl. door Corona waar mogelijk allemaal thuis gaan werken.Verandering vraagt niet alleen om een andere output, zoals een snellere en wellicht betere innovatie, maar ook de manier waarop de input bepaald wordt én waarop we sturen.

Van goed naar beter

Medewerkers zijn een essentieel onderdeel van de organisatie, naast de werkzaamheden dragen ze ook het merk uit en zijn ambassadeur.  Niet alleen de klant staat centraal, maar ook de mens in de organisatie. De rol van leiders is veranderd, van sturen naar faciliteren om het beste uit elk individu te halen.

Hoe goed je als leider bent, kan op verschillende manieren gemeten worden. Op de visie of op de resultaten die worden geleverd. Gedrag is niet altijd aanwezig als meetinstrument om te bepalen of een leider goed is.

Leiderschap gaat verder dan woorden, het gaat juist om de daden zoals gedrag, instelling en houding. Ondanks dat “leider” in leiderschap zit, gaat het niet om de leider. Het gaat om de mensen die je leidt, want een leider is pas inclusief als dit ervaren wordt door de medewerkers.

 

Hoe geef ik invulling aan inclusief leiderschap?

Leiderschap is blijven veranderen en verbeteren. Van controle naar vertrouwen, en van sturend naar dienend. Wil je de beste resultaten behalen? Dan heb je ook de juiste mensen nodig voor je job. En laat talent geen kleur, geslacht, leeftijd, etc. hebben.

Elke leider geeft vanuit een eigen ervaring, visie kennis en kunde invulling aan leiderschap. Een inclusieve leider is onmisbaar voor een effectief diversiteits- en inclusiebeleid. Inclusief leiderschap is net als een inclusieve cultuur hard werken. Het gaat om het verbinden, luisteren en het maken van weloverwogen besluiten. Dit zorgt voor een hoge productiviteit, betere besluiten, meer creatieve medewerkers en een meer innovatieve organisatie.

 

Hoe breng ik de theorie naar de praktijk?

1. Coachen op talent

We hebben allemaal ons eigen talent. Door te coachen op het unieke talent kan je het maximale potentieel uit medewerkers halen en kunnen medewerkers vanuit hun eigen diverse talent een bijdrage leveren aan de doelen van de organisatie. 

2. Eerst horen, voordat je gehoord wilt worden.

Expertise zit in de medewerkers en in het team. Omdat ik aan verschillende tafels zit, wil ik wel de expertise van de medewerkers meenemen. Hier moet ik keuzes in maken, omdat ik niet ieders mening of visie kan meenemen. Het is belangrijk dat je eerst luistert naar een ander, voordat je zelf gehoord wilt worden. Dit zorgt ervoor dat je de juiste informatie naar boven haalt, en niet alleen de informatie die je zelf wilt horen of hebben.

3. Iedereen de ruimte en mogelijkheid geven om een mening of visie te delen

In mijn team probeer ik iedereen de ruimte en mogelijkheid te geven om hun stem te laten horen. Dit kan op verschillende manieren en vergroot de betrokkenheid in het team.

4. Verbinden

Elk lid van het team is onderdeel van het grotere geheel. Het grotere geheel, vaak ook de visie of een strategisch plan, zijn belangrijk om de kaders kenbaar te maken voor het speelveld van de medewerkers. Het verbinden van de doelstellingen op de verschillende lagen in de organisatie zorgt er voor dat medewerkers weten wat hun aandeel in het geheel is. 

5. Zonder wrijving geen glans 

Wanneer 2 personen hetzelfde denken en dezelfde besluiten nemen, wie is er dan niet nodig? Je hebt er dan 1 te veel. Door medewerkers aan te moedigen om lef te tonen, aan te moedigen om nee te zeggen en elkaar confronteren (de “waarom”- vraag bijvoorbeeld) zorgt dit er voor dat verschillende kanten van een onderwerp belicht worden. Dit zorgt ook voor discussies en soms wrijving, maar uiteindelijk helpt dit wel om tot een bredere en weloverwogen besluit te komen.

6. Reflecteren en anderen aanzetten hiertoe

Om je eigen blinde vlekken zichtbaar te maken (bias) en anderen hier ook bewust van te maken, is het belangrijk om te blijven reflecteren. De “Waarom?”- vraag stel ik vaker om te begrijpen waarom medewerkers voor een bepaalde route of aanpak kiezen.

7. Vragen om feedback

Blijf jezelf en het team om feedback vragen. Wanneer gaat het goed, wat kan er beter? En wanneer het niet goed gaat, wat kunnen we anders doen? Kijk hierbij niet alleen naar het proces, maar ook naar de samenwerking.

8. Growth mindset 

Geen “zo gaat dat hier” en geen excuses, maar samen in gesprek hoe we het voor de klant beter kunnen doen. Denken in kansen en mogelijkheden en niet in belemmeringen. Moedig medewerkers aan om elkaar scherp te houden.

 

Vliegwiel

De juiste mindset, gedrag en vaardigheden zijn een vliegwiel voor inclusief leiderschap. Zowel vanuit de mens, als wat de organisatie laat zien. Vanzelfsprekend is dit niet overal aanwezig, niet alleen is een inclusieve sollicitatieprocedure belangrijk om de nieuw talent aan te trekken, ook het meenemen van medewerkers in de kracht van diversiteit en inclusie is hier een belangrijk onderdeel van. Want als medewerkers net zo snel vertrekken, dan verandert er niks.

Durf je kwetsbaar op te stellen en te vragen om feedback. Iedereen heeft zijn eigen rol, en ze zijn allemaal even belangrijk. Ieder heeft zijn rol binnen het team, waarbij elk persoon een eigen bijdrage heeft aan het grotere geheel.

 

Wil je meer weten over Inclusief Leiderschap of hier werk van maken?
Laten we dan contact hebben.

Madhu & Diversiteit

 

Deel dit bericht

Terug naar het overzicht