In 4 stappen werken aan méér diversiteit & inclusie op de werkvloer

In 4 stappen naar een inclusieve organisatie

In 4 stappen werken aan méér diversiteit & inclusie op de werkvloer

Diversiteit is geen trend, het is mindset. Het gaat over hoe we naar elkaar, de organisatie én de wereld kijken. Diversiteit heeft de kracht om mensen te verbinden én bij elkaar te brengen, maar ook om resultaten te realiseren zoals het verhogen van de medewerkersbetrokkenheid, werkgeluk, bedrijfsresultaten, winst, innovatie door verschillende invalshoeken en het productiever maken van een team.

De noodzaak en intentie wordt steeds groter om (nog meer) diversiteit & inclusie te creëren in het bedrijfsleven. De uitdaging voor veel organisaties, managementteams, managers, HR-afdelingen en medewerkers ligt op het gebied van de juiste kennis en de doorvertaling van de theorie naar de praktijk.

 

Stap voor stap aan de slag

Kleine stapjes maken samen een groot verschil. Om stappen te zetten en diversiteit en inclusie onderdeel te maken van het DNA van je organisatie, moet je weten waar je staat en waar je naartoe werkt. Helaas, een toverformule of ‘one size fit all-aanpak’ is er niet. En eigenlijk is dat ook niet zo vreemd: iedere organisatie heeft immers unieke mensen, een unieke cultuur en unieke processen.

Waar, hoe & wanneer start je?

En op welke wijze kan je de ambities van de organisatie omzetten naar concrete acties? 

Leergang Diversiteit & Inclusie op de werkvloer

Speciaal voor organisaties die ambities willen omzetten naar concrete acties heb ik de leergang Diversiteit & Inclusie op de werkvloer ontwikkeld. De leergang is opgebouwd vanuit de verschillende fasen van het BE(E) D&I DNA model. Vanuit de fase Mindset, Gedrag, Vaardigheden en D&I in het DNA worden thema’s behandelen die centraal staan om te kunnen werken aan een inclusieve organisatie.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

In 4 stappen méér diversiteit & inclusie op de werkvloer

Stap 1: Mindset

Stap 2: Gedrag

Stap 3: Vaardigheden

Stap 4: Diversiteit & inclusie in het DNA van de organisatie

Stap 1: Mindset

De juiste mindset helpt om de verschillende eigenschappen, talenten en ervaringen die mensen meebrengen te herkennen. Het erkennen van diversiteit, de verschillen tussen mensen, is nodig als volgende stap. Ook moet je als organisatie stelling nemen en duidelijk uitleggen waarom diversiteit en inclusie belangrijk zijn. Op die manier creëer je draagvlak binnen de organisatie. Wanneer je weet waarom je aan de slag gaat met diversiteit, is het zaak om de juiste concrete doelen voor jouw organisatie te bepalen.

Stap 2: Gedrag

Na de mindset is de volgende stap om een doorvertaling te maken van de theorie naar de praktijk, en te bepalen welk gedrag hierbij hoort. Dan gaat het om gedrag van medewerkers, managers, HR, de directie én de organisatie als geheel. In deze fase ga je aan de slag met vragen als ‘wat betekent dit voor mij?’ en ‘wat moet ik veranderen?’.

Stap 3: Vaardigheden

In deze fase staat de ‘wat’ centraal. Je gaat concreet aan de slag met zaken die zorgen dat diversiteit en inclusie meer vorm krijgen binnen de organisatie. Hierbij kijk je niet alleen naar de rollen en functies binnen de organisatie, maar neem je ook de processen, systemen, werkwijze en de cultuur onder de loep. Wat is er nodig om diversiteit en inclusie een plek te geven in de bestaande rollen en functies en binnen de cultuur van de organisatie?

Stap 4: Diversiteit & inclusie in het DNA van de organisatie

In deze laatste stap draait het om het borgen en doorontwikkelen van diversiteit en inclusie. Hierbij is een belangrijk onderdeel om doelen te stellen, te monitoren en bij te sturen waar nodig.

Welke tools kan je inzetten per stap? Bekijk het hier.

Samen werken aan impact

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

 

De leergang Diversiteit & Inclusie op de werkvloer bestaat uit 7 modules en een groepsopdracht.

Deze opzet zorgt ervoor dat je de leergang goed kunt combineren met jouw werk. Tijdens de online bijeenkomsten gaan we dieper in op de verschillende fasen van het D&I DNA model en de thema’s hierbinnen.

Door het combineren van de theorie met de werkvloer, kan je direct aan de slag met de kennis, onderzoeken, vaardigheden en aangereikte tools. De volgende leergang start in september 2021. Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op Leergang Diversiteit & Inclusie op de werkvloer.

 

 

 

 

Over BE(E) Top of mind // Madhu Mathoera

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

 

Nederland ‘inclusiever’ maken, dat is mijn missie. Wat dat concreet betekent? Dat bedrijven en organisaties de diversiteit, de verschillen tussen medewerkers, gaan benutten! Dan gaat het om verschillen qua gender, achtergrond, leeftijd, talent, competenties, ervaringen, et cetera.

Het verzilveren van de kansen die dit biedt, levert dubbele winst op: voor bedrijven én voor medewerkers zelf. Op www.beetopofmind.nl vertel ik je hoe ik jou(w organisatie) kan helpen met diversiteit & inclusie op de werkvloer.

Deel dit bericht

Terug naar het overzicht