Hoe bewust ben jij van jouw onbewuste vooroordelen?

Onbewuste vooroordelen

Hoe bewust ben jij van jouw onbewuste vooroordelen?

Hoewel we het vaak niet in de gaten hebben, hebben we allemaal onbewuste vooroordelen. Unconscious bias, ook wel onbewuste vooroordelen, noemen we dat. Deze vooroordelen ontstaan onder meer door onze leefomgeving, opvoeding, de normen en waarden die we mee hebben gekregen, vrienden, et cetera.

Onbewuste vooroordelen spelen een belangrijke rol in de besluiten die we nemen, keuzes die we maken én hoe we naar anderen en de wereld kijken. Veel keuzes die we maken gaan op de automatische piloot. Denk aan stoppen voor een rood stoplicht of je hand wegtrekken voor iets dat heel warm is. Ook in de keuzes die je maakt als ouder, als partner of in je werkrol spelen onbewuste aannames – bijvoorbeeld over geslacht, leeftijd, afkomst, naam, opleiding en achtergrond – een sleutelrol. Keuzes worden ook gemaakt op basis van aannames die je hebt. Dit kunnen aannames zijn over bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, afkomst, naam, opleiding en achtergrond.

 

Voorbeelden van unconscious bias

Er zijn verschillende soorten biases die invloed hebben op de werkvloer. Denk dan onder andere aan affinity bias, gender bias, performance bias, confirmation bias, etc.

Deze verschillende biases kunnen naar voren komen op verschillende manieren: zo kan je een vooroordeel hebben over een bepaalde groep (etniciteit, geloof, gender, leeftijd, generatie, etc) of meer vertrouwen hebben in mensen die op bijvoorbeeld dezelfde school, hockeyclub hebben gezeten, leefstijl en ga zo maar door.

In gedrag kan dit naar voren komen door een bepaalde houding richting personen of groepen. Denk dan aan uitsluiting van personen of juist personen voortrekken, maar ook in de vorm van micro-agressie.

Unconscious bias kan ook een onderdeel zijn van processen, systemen en in de werkwijze in organisaties. Dit is uiteindelijk ook door mensen bedacht, gecreëerd of wordt door mensen uitgevoerd. Denk dan bijvoorbeeld aan HR-processen. Het is daarom belangrijk om niet alleen aan de slag te gaan met de onbewuste vooroordelen van medewerkers van de organisatie, maar ook de processen, systemen en de werkwijzen onder de loep te nemen.

Onbewuste vooroordelen hebben een grote impact op de diversiteit en inclusie binnen een organisatie en op de wijze waarop keuzes worden gemaakt. Door inzicht te krijgen in de onbewuste voorkeuren, neem je de controle over de (bedrijfs)besluiten en kan je de potentie van een diverse en inclusieve werkomgeving maximaal benutten.

 

Fase gedrag, Leermodule 3

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Speciaal voor organisaties die ambities willen omzetten naar concrete acties heb ik de leergang Diversiteit & Inclusie op de werkvloer ontwikkeld. Het thema unconscious bias is hier ook een onderdeel van. Tijdens de leergang (in de fase gedrag, leermodule 3) gaan we dieper in op unconscious bias en het effect hiervan op medewerkers, klanten, besluitvorming, HR en de organisatie.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat is unconscious bias?
  • Welke type unconscious bias zijn er?
  • De impact van unconscious bias op medewerkers, klanten, besluitvorming, HR en de organisatie.
  • Hoe kan je unconscious bias verminderen bij mensen, systemen, processen en werkwijzen.

Leergang Diversiteit & Inclusie op de werkvloer

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

De leergang is opgebouwd vanuit de verschillende fasen van het BE(E) D&I DNA model. Vanuit de fase Mindset, Gedrag, Vaardigheden en D&I in het DNA worden thema’s behandelen die centraal staan om te kunnen werken aan een inclusieve organisatie.

De leergang Diversiteit & Inclusie bestaat uit 7 modules en een groepsopdracht. Deze opzet zorgt ervoor dat je de leergang goed kunt combineren met een baan. Tijdens de online bijeenkomsten gaan we dieper in op de verschillende fasen van het D&I DNA model en de thema’s hierbinnen. .

Door het combineren van de theorie met de werkvloer, kan je direct aan de slag met de kennis, onderzoeken, vaardigheden en aangereikte tools. De volgende leergang start in september 2021. Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op Leergang Diversiteit & Inclusie op de werkvloer.

 

 

 

 

Over BE(E) Top of mind // Madhu Mathoera

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

 

Nederland ‘inclusiever’ maken, dat is mijn missie. Wat dat concreet betekent? Dat bedrijven en organisaties de diversiteit, de verschillen tussen medewerkers, gaan benutten! Dan gaat het om verschillen qua gender, achtergrond, leeftijd, talent, competenties, ervaringen, et cetera.

Het verzilveren van de kansen die dit biedt, levert dubbele winst op: voor bedrijven én voor medewerkers zelf. Op www.beetopofmind.nl vertel ik je hoe ik jou(w organisatie) kan helpen met diversiteit & inclusie op de werkvloer.

Deel dit bericht

Terug naar het overzicht