Diversiteit & Inclusie

WE DO NOT SEE THING AS THEY ARE, WE SEE THINGS AS WE ARE

Diversiteit & Inclusie gaat verder dan een vacature of een HR-beleid. Het gaat om het herkennen en erkennen van verschillen, en deze verschillen in te zetten ten behoeve van de externe & interne organisatie.

Zoveel mensen, zoveel verschillen

Verschillen zijn soms zichtbaar, maar niet altijd. Huidskleur, leeftijd en geslacht zijn vaak zichtbaar en herkenbaar. Verschillen die niet of minder zichtbaar zijn, zijn bijvoorbeeld geloofsovertuigingen, persoonlijke voorkeuren en competenties.

Door het begrijpen en verbinden van verschillen kan je het merk-DNA versterken en dit inzetten om doelen te behalen. Een succesvolle diversiteitsbeleid accepteert én omarmt de verschillen op de werkvloer. De verschillen creëren een dynamiek die vanuit diverse manieren benut kan worden. Zo kan een verschillende kijk op bedrijfsprocessen kan leiden tot een hogere mate van medewerkers- en klanttevredenheid, hogere productiviteit, creativiteit en innovatie.

Diversiteit & Inclusie op de werkvloer

Diversiteit & Inclusie op de werkvloer zorgt voor verschillende positieve effecten op de werkvloer voor medewerkers. Zo is er een hogere kwaliteit van het geleverde werk vanwege verschillende competenties, een betere sfeer en meer dynamiek door mensen met een verschillende achtergrond samen te laten werken. 

Steeds meer bedrijven zien het nut en vooral de noodzaak in van Diversiteit & Inclusie. Maar ook medewerkers zijn op zoek naar een organisatie waar ze zichzelf kunnen zien en waar diversiteit omarmt wordt. Ondanks dat we weten dat Diversiteit belangrijk is, vinden veel bedrijven het lastig om de doorvertaling te maken van een Diversiteitsplan naar concrete acties die opgepakt kunnen worden.

 

Maar wat is dan het verschil tussen Diversiteit & Inclusie?

Diversiteit gaat over het aannemen van mensen met verschillende achtergronden, (range of indicators) leeftijd, culturele identiteit en ga zo maar door. 

Inclusie gaat over het waarderen van deze verschillen, het creëren van een werkgebied en culturen waarbij medewerkers met verschillende achtergronden zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

We hebben de meest gebruikte termen gebundeld en uitgelegd. Bekijk het hier: Termen in Diversiteit, Equality en Inclusie.

Diversiteit op de werkvloer

Een inclusief werkklimaat

Een divers en inclusieve werkplek draagt bij aan een verhoogde medewerkerstevredenheid. Groeien naar een diverse organisatie vraagt ook naar inclusieve Leiderschap. Toekomstige leiders moeten dus ook kunnen zoeken en kijken naar talent vanuit een andere mindset. Vaak wordt er nagedacht over diversiteit en ligt er een ambitie voor de organisatie. De doorvertaling door het management moet niet alleen geïmplementeerd worden. Het is een manier van denken en hier naar handelen. 

BE(E) Diversiteit & Inclusie scan

Diversiteit & Inclusie in het DNA van de organisatie

Wil jij met jouw organisatie werken aan méér Diversiteit & Inclusie op de werkvloer?

Wij denken en helpen graag mee om vanuit de juiste mindset, Diversiteit & inclusie in het DNA van de organisatie te krijgen.  Dit doen wij met ons D&I DNA model. Meer informatie over deze aanpak lees je hier .