Inclusieve communicatie

Diversiteit gaat verder dan een vacature of een HR-beleid. Het gaat om het herkennen en erkennen van verschillen én deze verschillen in te zetten ten behoeve van de externe & interne organisatie. Deze herkenning is ook door te vertalen naar de communicatie-uitingen. Zowel in taal als in beeld.

Verschillen zijn soms zichtbaar, maar niet altijd. Huidskleur, leeftijd en geslacht zijn vaak zichtbaar en herkenbaar. Verschillen die niet of minder zichtbaar zijn, zijn bijvoorbeeld geloofsovertuigingen, persoonlijke voorkeuren en competenties.

Diversiteit & communicatie

Vanuit marketing zijn al veel organisaties bezig met personalisatie en de boodschap af te stemmen op de klant of gebruiker. Hier wordt al gekeken naar de verschillende kenmerken van bepaalde groepen, ook wel persona’s. Vanuit HR worden employee journeys opgesteld om de juiste medewerkers te vinden, binden & boeien. Dit gaat verder dan alleen campagnes, reclame-uitingen en PR-activiteiten. Steeds meer organisaties passen personalisatie toe in alle communicatie-uitingen, van de website tot aan de interne communicatie. 

Wil je een breed en divers publiek aanspreken? Dan is het belangrijk dat de boodschap aansluit bij de lezer en indien nodig aanzet tot actie.

Verbinden met communicatie

Ondanks de diversiteit en verschillen die we hebben, spreken we wel dezelfde taal. Communicatie verbindt ons. Door communicatie in te zetten als verbinder kan je de juiste personen vinden en verleiden. Het is hierbij belangrijk dat de communicatie aansluit op de lezer en begrijpelijk is. Inclusief taalgebruik is hier een belangrijk onderdeel van, denk bijvoorbeeld aan genderneutrale communicatie, vrouwelijke vs. mannelijke woorden en kleur in taal. 

Vergeet hierbij ook niet dat de beeldtaal moet aansluiten bij de communicatie en de boodschap. Beeld kan op verschillende manieren geïmplementeerd worden. Een divers beeld geeft geen beeld van een stereotype. Het gaat om om de erkenning van de diversiteit door de lezer.

Aan de slag!

Ben je op zoek naar een handboek of een toolkit voor inclusief taalgebruik? Dan helpen we je graag verder.
We gaan samen vanuit de merk- en kernwaarden van het bedrijf een doorvertaling maken naar:

  • Het toepassen van inclusief taalgebruik?
  • Het begrijpelijk maken van de boodschap voor de lezer.
  • Do’s en don’ts voor de organisatie.
  • De richtlijnen voor beeldtaal.

Een handboek of een toolkit kan ook het resultaat zijn van input wat gegeven wordt tijdens een workshop over inclusief taalgebruik,
en kan eventueel als onderdeel van een diversiteitsprogramma ingezet worden. 

Heb jij interesse in een workshop, toolkit of handboek over Diversiteit in communicatie?
Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.