Diversiteit, equality & inclusie

Diversiteit, equality & inclusie

Moeten we niet werken aan inclusie? In plaats van diversiteit? En hoe zit het met equality? In deze blog gaan we hier dieper op in, niet alleen met de theorie maar ook hoe je dit in de praktijk kan ervaren. 

 

Diversiteit, equality & inclusie

Laten we bij het begin beginnen. Wat betekenen de verschillende termen eigenlijk? 

  • Diversiteit gaat over de verschillen die mensen meenemen. Dit gaat verder dan de werkvloer, dit is ook op school, in de kunst- en cultuurwereld en in de maatschappij. Verschil die je op het oog kan zien, maar ook minder zichtbare verschillen. Denk bij verschillen naast talent, kennis en expertise ook aan indicatoren zoals leeftijd, geslacht, culturele / etnische identiteit en seksuele geaardheid.
  • Inclusiviteit gaat een stap verder. Het gaat om het waarderen van de verschillen die iedereen meebrengt en het creëren van (werk)culturen die een gevoel van verbondenheid (en psychologische veiligheid) mogelijk maken zodat medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Bij een inclusieve werkcultuur voel je je onderdeel van de organisaties. Je voelt je gewaardeerd voor wie je bent en hebt het commitment van de organisatie om het beste uit je kunnen te halen vanuit de diversiteit die je meebrengt.
  • Equality gaat erom dat iedereen gelijke kansen krijgt. Ongeacht waar je bent geboren, welk geloof je hebt of dat je een handicap hebt. Iedereen zou dezelfde kansen moeten kunnen krijgen. Stereotype, Unconscious bias en de geschiedenis hebben er onder andere voor gezorgd dat dit niet altijd het geval is. Denk aan de stereotype van vrouwen en minderheden. 

 

Waar starten we mee?

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat een diverse en inclusieve organisatie draagt bij aan meer innovativiteit, dat er betere besluiten worden genomen en hogere medewerkerstevredenheid. De organisatie is een plek waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en talenten verder kunnen ontwikkelen. Diversiteit vraagt dan ook om een inclusieve werkomgeving. Om diversiteit te laten slagen, is er een inclusieve cultuur nodig.Wil je de stap maken van diversiteit naar inclusie? Dan is equality een belangrijke schakel. 

Voordat je kan werken aan inclusie, zal er erkend moeten worden dat er verschillen zijn. Door de verschillen te erkennen en zichtbaar te maken kan er gewerkt worden aan inclusie. Inclusie kan pas wanneer diversiteit omarmt wordt.

Hoe ziet het er in de praktijk uit?

Een aantal voorbeelden om de doorvertaling van de theorie naar de praktijk te maken. 

Diversiteit: Uitgenodigd worden voor een feestje.
Inclusie: Dansen op het feestje.
Equality: Wie wil er op het feestje komen, maar kan of komt er niet in?

 

Inclusie: Heeft iedereen zijn idee kunnen benoemen in de vergadering?
Diversiteit: Hoeveel meer (kies een groep minderheden) hebben we meer in dienst, dan vorig jaar?
Equality: Welke condities hebben we gecreëerd om ervoor te zorgen dit mogelijk te maken?

 

Inclusie: Hebben we een veilige werkomgeving die het gevoel geeft dat iedereen er toe doet en erbij hoort? 

 

Diversiteit: Wij zijn blij als de nummers / percentages toenemen.
Equality: Wij zijn blij wanneer we mensen de kansen hebben kunnen geven om betere (levens) keuzes te maken
Inclusie: Wij moedigen initiatieven aan die zorgen voor een veilige (psychische) (werk)omgeving 

 

Wil je meer weten over Diversiteit, Equality of Inclusie? Of wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? Laten we dan contact hebben. 


Madhu & Diversiteit

Deze blog is geschreven door Madhu Mathoera
Verbinder bij BE(E) Top of Mind.

bron: BE(E) Book Diversiteit  & insidehighered

 

Deel dit bericht

Terug naar het overzicht