De perceptie van diversiteit

De perceptie van diversiteit

Diversiteit heeft voor iedereen een andere betekenis en lading, wat je mindset is en hoe je dit doorvertaalt naar praktijksituaties. De perceptie ligt net als beauty, “in the eye of the beholder”. 

Perceptie van diversiteit

Hoe wordt de perceptie van diversiteit gevormd? Deze 3 types vormen jouw identiteit en heeft dus invloed op hoe jij tegen diversiteit aankijkt.

  1. Door demografische diversiteit. Denk dan aan gender, etniciteit, seksuele geaardheid, etc. Demografische diversiteit is gekoppeld aan onze identiteiten van oorsprong – kenmerken die ons classificeren bij de geboorte en die we de rest van ons leven zullen dragen. 
  2. Door ervaringsgerichte diversiteit. Dit zijn de affiniteiten, hobby’s en vaardigheden die we hebben of waar we over beschikken. Ervarings diversiteit is gebaseerd op levenservaringen die ons emotionele universum vormen. Affiniteit bindt ons aan mensen met wie we sommige van onze voorkeuren en in sommige gevallen afkeur delen, en bouwen emotionele gemeenschappen op. Invloed van ervaringsgerichte diversiteit kunnen we identiteiten van groei noemen. 
  3. Door cognitieve diversiteit. Dit gaat over hoe we problemen benaderen en hoe we over zaken denken. Cognitieve diversiteit zorgt ervoor dat we naar andere gelijkgezinden zoeken om ons denken aan te vullen: wat we identiteiten van aspiratie zouden kunnen noemen.

Bron: https://hbr.org/2018/05/the-3-types-of-diversity-that-shape-our-identities 

Diversiteit in de echte wereld

De demografische, ervaringsgerichte en cognitieve diversiteit zijn voor classificatie, in de echte wereld zijn de verschillen tussen deze categorieën wazig. Laten we niet vergeten dat diversiteit dynamisch is. De maatschappij verandert, normen en waarden, bedrijven veranderen en ook de manier waarop we samenwerken. Door de vele veranderingen past diversiteit niet in een bepaald kader. De uitdaging voor organisaties blijft dan ook op de aanpak en het behouden van diversiteit vraagt om continue vernieuwing. Om mee te bewegen met de mensen, de organisatie en de externe ontwikkelen van de afzetmarkt en de maatschappij. 

 

Diversiteit gaat verder dan HR

Dat diversiteit veel voordelen met zich meebrengt, daar zijn we ons inmiddels van bewust. De zoektocht om de juiste middelen in te zetten blijft een uitdaging voor veel organisaties. Sinds de jaren tachtig hebben de meeste internationale bedrijven een diversiteits- en inclusiebeleid ontwikkeld, geleid door human resources (bron HBR.org). De meest voorkomende zijn:

  • Beoordelingsinstrumenten zoals monitoring, doelstellingen voor minderheden en assessments.
  • Human resources-programma’s gericht op een flexibel beleid, mentoring of coaching.
  • Communicatiecampagnes en trainingsprogramma’s met als doel om inzicht te creëren en handvaten voor meer diversiteit in op de werkvloer.

 

Diversiteit als prioriteit

Diversiteit gaat verder dan een project of agendapunt. Het is een mindset, een onderdeel van de strategie. De kracht van diversiteit kan ingezet worden om doelen te behalen, belangrijk hierbij is dat diversiteit opgenomen is in het DNA én de cultuur van een organisatie. Het is dan ook niet alleen de verantwoordelijkheid van HR, maar van de gehele organisatie. Waarbij de directie en het management een voorbeeldrol hebben en medewerkers het vertrouwen hebben om zichzelf te zijn en verbeterpunten aan te dragen. 

We leven in een complexe tijd, waarin we continu op zoek zijn naar (nieuwe) passende oplossingen. Er is geen sprake meer van one size fits all, want niet elke oplossing is een mogelijkheid. Voor een organisatie, een persoon of een groep mensen. Diversiteit is, en blijft in beweging. Elke vorm van diversiteit is anders en vraagt om een eigen aanpak.

Wil je meer weten over diversiteit of wat diversiteit kan betekenen voor jouw organisatie? Laten we dan in gesprek gaan!

Madhu & Diversiteit

Deze blog is geschreven door Madhu Mathoera
Verbinder bij BE(E) Top of Mind.

 

Online programma Diversiteit & Inclusie

Deel dit bericht

Terug naar het overzicht