BE(E) Diversiteit & Inclusiescan

Het is tijd voor organisaties en instellingen om aan de slag te gaan met Diversiteit & Inclusie (D&I).
Misschien zijn er al verschillende ideeën van medewerkers of hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden.

Maar waar, wanneer, met wie, met wat én hoe start je eigenlijk?  

Hoe maak je van de losse activiteiten, individuele ideeën en een bestaande strategie / beleid een visie op het gebied van D&I?
Op welke manier krijgt de organisatie de juiste mindset en kan je vanuit hier activiteiten inzetten,

zodat D&I onderdeel wordt van het DNA van de organisatie? 

BE(E) Diversiteit & Inclusie scan

Diversiteit & Inclusie kan je niet “even snel” creëren met een beleidsstuk en een training. Het is iets wat je samen in een organisatie opbouwt, waarbij elke medewerker in de organisatie een onderdeel van is én verantwoordelijk voor is. 

De BE(E) Diversiteit & Inclusiescan helpt om inzicht te krijgen waar je als organisatie staat en welke stappen er gezet kunnen worden om D&I in het DNA van de organisatie te borgen. Uit de scan komen verschillende acties en activiteiten in de verschillende fases naar voren waar je als organisatie mee aan de slag kan. Je kan zelf bepalen welke stappen je zelf oppakt binnen de organisatie en welke stappen je wenst uit te besteden.

BE(E) Diversiteit & Inclusie scan

De BE(E) D&I Scan geeft inzicht in waar de organisatie staat en welke groei er mogelijk is. Door het inzicht in mogelijke activiteiten, weet de organisatie welke stappen er gemaakt kunnen worden en in welke volgorde. Dit draagt bij aan een resultaatgerichte én  duurzame aanpak van Diversiteit & Inclusie in een organisatie. 

We starten door inzicht te creëren over waar de organisatie staat op het gebied van Diversiteit & Inclusie. Dit bekijken we vanuit de 4 fases van het DNA D&I fasenmodel. In een gesprek (90 minuten) bespreken we welke acties er ondernomen zijn op het gebied van D&I, waarom D&I belangrijk is voor de organisatie en wat het uiteindelijke doel is.

Meer over het Diversiteit & Inclusie fasenmodel lees je hier.

 

BE(E) Diversiteit & Inclusiescan

Na het gesprek gaan we aan de slag om de scan uit te werken. Hierbij zullen we inzicht creëren in de fasen van D&I, waar de organisatie staat en welke activiteiten in gezet kunnen worden. In een vervolg gesprek (60 minuten) bespreken we de Diversiteit & Inclusiescan.

Werkwijze

  • Voorafgaande de intake ontvang je een vragenlijst
  • Online intake (90 minuten)
  • Uitwerking BE(E) Diversiteit & Inclusiescan in een adviesrapport
  • Toelichting adviesrapport (60 minuten)

 

Heb je vragen? of wil je samen aan de slag met de Diversiteit & Inclusiescan?
Neem dan contact met mij op via madhu@beetopofmind.nl.